Oldal: 2 / 10 ElsőElső 123456 ... UtolsóUtolsó
Eredmény: 11 - 20 (94) összesen

Téma: Hol engedélyezett reptetni?

 1. #11
  Senior Member
  Csatlakozott
  04-06-24
  Hozzászólás
  2.196

  Hol engedélyezett reptetni?

  Ezt a tájékoztatást kaptam (ha jól értem ez a szabályzat az MMSZ szabályzata, de "valódi" jogi szabályozást továbbra sem találtam):

  2. Távirányítású repülőmodellek repítésének biztonsági szabályzata

  I. a repítési terület kiválasztásának általános szabályai
  ● A szakmai szempontok betartásával kiválasztott repítési terület tulajdonosát fel kell keresni és engedélyt kérni a repítésre. A földterület tulajdonosának joga van megtagadni a terület használatát, melyet tudomásul kell venni!
  ● Sportrepülőtér csak a reptér parancsnok (vagy a tárgynapi repülésvezető) tudtával és engedélyével használható. A repülésvezetőnél akkor is kötelező bejelentkezni, ha bírjuk a repülőtér parancsnok elvi engedélyét, csak az ő által kijelölt terület és légtér használható. Amennyiben a légterünkbe ember vezette sportrepülőgép kerül – azonnali kitéréssel – az ütközés esélyét is el kell kerülni.
  ● Teremben történő repítések előtt vagy az ingatlan tulajdonosának vagy a kezeléssel megbízott felelős vezetőnek az engedélye szükséges. Meg kell akadályozni, hogy a terembe váratlanul érkezhessen olyan személy (főleg gyerek), aki az éppen repülő modellel ütközhet.

  II, a repítés terület kiválasztásának szakmai és repítés szabályai

  ● A modellező pálya legyen egy nagykiterjedésű, egyirányban hosszú, akadály-mentes terület, melyen a munkaterület kb. 50x100 m-es gondozható pormentes , sima terület.
  ● A közelben ne legyen nagyfeszültségű elektromos vezeték.
  ● A munkaterületről repíthető légtér lakott területtől min. 1000 m-re legyen.
  ● A modellező pályán belül az alábbi területrészek jellemzően elkülönülnek:
  1. Fel - leszálló mező (mint munkaterület) a modellvezetők részére (mint irányítási pont) kijelölhető.
  2. A modellezők, technikai felszerelések tárolásához, a motorok indításához kijelölt DEPO terület.
  3. Kijelölt hely a nézők, nem modellező vendégek részére.
  ● Gyermek 10 éves kor alatt a pályán felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.
  ● A pálya területén bármely állatot szabadon engedni TILOS!

  III. a repítés szabályai

  ● A modellező pályán távirányító rádiót bekapcsolni csak a modellező kollegákkal megtörtént frekvencia egyeztetés után szabad.
  ● A repültetések megkezdése előtt minden modellező köteles ellenőrizni a távirányító berendezés működését, a kormányok helyes kitérését, az akkumulátorok töltöttsé-gét.
  ● Értékelni kell a meteorológiai körülményeket. A látási határértékeket.
  1. Vízszintes látás kb. 500 m.
  2. Magassági látás kb. 100 m.
  3. Szélsebesség max. kb. 10m/sec
  4. Levegő hőmérséklete kb. -5 Co + 35 Co.
  ● A modellrepülő nem játék. A távirányítást tanulni kell. Minden kezdő keressen fel klubot, gyakorlott modellezőt, oktatót. Egyedül próbálkozni TILOS és baleset veszélyes!
  Az egyedüli, kísérő - segítő nélküli modellrepültetés a későbbiekben már megfelelő gyakorlat mellett sem ajánlott.
  ● Biztosítani kell a modellező pályán mentődobozt.
  ● A modellmotorok üzemanyaga tűzveszélyes és mérgező. A szembe jutva gyulladást nagyobb mennyiségben a bőrön át, mérgezést okoz. Az üzemanyagok tárolása csak biztonságos kannákban javasolt.
  ● A forgó légcsavar, a forgó rotor szakszerűtlen kezelése közben számos roncsolást okozhat a közelálló érdeklődőkben is. Motor indítása előtt mindenkit figyelmeztetni kell!
  ● A repülőmodell fel és leszállása közben a munkaterületen senki sem tartózkodhat.


  ● A munkaterület kijelölt irányítási pontján a modellt irányító személyen kívül csak a segítő tartózkodhat.
  ● Repültetés közben a légtérben azt is figyelni kell, nem közeledik-e ember vezette repülőgép, és ha igen, azonnal le kell szállítani a modellt.
  ● Tilos repültetni (átrepülni is) emberek fölött, a DEPO fölött, a járműparkoló fölött.
  ● Tilos az embereknek (embernek) neki repülését kezdeményezni.
  ● Tilos személyekre, műtárgyakra rácsapást repülni, illetve tilos bármely olyan manővert repülni, ahol a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztetik.
  ● A repítések között ismételten ellenőrizni kell az adófrekvenciákat, különös figyelemmel az újonnan érkezőkre.
  • A vitorlázó modellek csörlőberendezéseit négy ponton kell rögzíteni. A fordítócsigákat pedig ki kell kötni két segédövekhez a huzóerővel ellenkező oldalon. Mindkét rögzítésnek (laza talajon is) biztositania kell, hogy a legnagyobb igénybevétel (erős szél, nehéz modell) esetén se engedjenek ell. Az elszabadult cövek vagy dordítócsiga halálos baleset okozója lehet.
  ● Folyamatosan kísérjük figyelemmel a változó meteorológiai körülményeket!
  ● Rendszeresen ellenőrizzük modellünk és felkészültségünk alkalmassági állapotát.
  ● A repültetéseken belül esetleges eseményekért mindenki erkölcsileg felelős. A versenyeken az MMSZ elnöksége által jóváhagyott versenyszabályzatok előírásait be kell tartani.
  ● A verseny lebonyolításáért a főrendező és a főbíró felelős.
  ● Minden modellrepítő személyes magatartásával járuljon hozzá a modellrepülőtér rendjének és biztonságának betartásához.

  IV. rendezvények, bemutatók

  1. Valamennyi modellező rendezvény, bemutató és edzés esetében rendelkezni kell a terület tulajdonosának vagy kezelőjének engedélyével. A rendezvény helye lehet:
  a) saját terület (modellezés céljára épített, bérelt, vagy repülőtéren való tevékenység)
  b) közterület (sportszabályok, egyéb kulturális hagyományőrző és sport rendezvényeken végzett tevékenység)
  Minden esetben be kell tartani a vonatkozó törvényeket és előírásokat.
  2. A közterületen tartott modellező rendezvények engedélykötelesek (rendőrség, önkormányzat, tisztiorvos). a saját területen tartott rendezvényt is ajánlatos a rendőrségnek bejelenteni.
  3. Egyéb rendezvények keretén belül tartott modellező bemutató esetében az engedélynek a modellező bemutatóra is vonatkoznia kell. Az ilyen bemutatón való szerepléshez a tag egyesületének hozzájárulása szükséges.
  4. A bemutató felelősét a rendező szervezet vezetőjének kell kijelölnie.
  5. A bemutatót végzőnek MMSZ tagsági igazolvánnyal kell rendelkezni (amely egyben biztosítási igazolvány is), vagy az eseményre rendezői felelősségbiztosítást kell kötni. Mindezek elmulasztásáért a főrendező a felelős.
  6. Szabadonrepülő modellek versenyét a rendező köteles bejelenteni a Hungarocontrolnak a (06) 1 296 91 02 számon.

  V. tartósan modellezésre használt területek biztonsági előírásai

  1. A modellezés célja épített, vagy tartósan használt területekre külön biztonsági szabályzatot kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
  a) A terület modellezés céljára való használatának lehetőségét (milyen napokon, időben, ki veheti igénybe)
  b) A tevékenységhez igénybe vehető terület meghatározását, a parkolóhely, a tagok depója, a fel-, és leszállópálya, a hajómodellező vagy autómodellező pályák elhelyezését.
  c) Figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy az üzemelés alatt a pályán senki más nem tartózkodhat, mint a vezetők (pilóták) részére kijelölt helyen tevékenységet végző személy(ek).


  2. Az igénybe vehető időtartamra repülésvezetőt, illetve autó-, hajómodellező tevékenységet vezető személyt kell kijelölni, aki felelős a tevékenységért.
  3. Ha egy személy végez modellező tevékenységet, maga felelős, hogy a működési területen ne tartózkodjon illetéktelen személy.
  4. A biztonsági szabályzatot a területen modellező tevékenységet folytató egyesület(ek)nek kell elkészíteni, azt a területen jól látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodnia kell annak betartásáról.

  VI. eseményjelentés

  Baleset esetén a modell távirányítását végző sportoló – az ő sérülése esetén segítője – szervezze meg a szakszerű ellátást. Anyagi kár okozása esetén a sportoló rögzítse a kár jellegét, keletkezésének körülményeit, a kár szenvedőjének és a tanuk elérhetőségi adatait és minderről soron kívül tájékoztassa a Magyar Modellező Szövetséget, tagsági igazolványa számának megadása mellett.
  "Nem számít, majd kitrimmeljük..."

 2. #12
  Senior Member
  Csatlakozott
  03-02-10
  Hozzászólás
  919

  Hol engedélyezett reptetni?

  Idézet hangya eredeti hozzászólása
  II, a repítés terület kiválasztásának szakmai és repítés szabályai

  ● A modellező pálya legyen egy nagykiterjedésű, egyirányban hosszú, akadály-mentes terület, melyen a munkaterület kb. 50x100 m-es gondozható pormentes , sima terület.
  ● A közelben ne legyen nagyfeszültségű elektromos vezeték.
  ● A munkaterületről repíthető légtér lakott területtől min. 1000 m-re legyen.
  ● A modellező pályán belül az alábbi területrészek jellemzően elkülönülnek:
  1. Fel - leszálló mező (mint munkaterület) a modellvezetők részére (mint irányítási pont) kijelölhető.
  2. A modellezők, technikai felszerelések tárolásához, a motorok indításához kijelölt DEPO terület.
  3. Kijelölt hely a nézők, nem modellező vendégek részére.
  ● Gyermek 10 éves kor alatt a pályán felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.
  ● A pálya területén bármely állatot szabadon engedni TILOS!
  E szerint Matyiföld nem alkalmas reptér, de még Ferihegyet is be lehetne zárni!

 3. #13

  Hol engedélyezett reptetni?

  az a gond, hogy ha jól veszem ki, a fentiek nem jogszabályok, hanem az MMSZ belső szabályzata.?
  &quot;E örööö, e bódottáá. E áá ö örö i bódottáá.&quot;<br />http://www.repulomodellezes.hu

 4. #14
  Senior Member
  Csatlakozott
  04-06-24
  Hozzászólás
  2.196

  Hol engedélyezett reptetni?

  Mivel ez nem törvény/jogszabály/kormányrendelet (én legalább is nem találtan rá a net-en) ezért csak gyanítom, hogy ez az MMSZ szabályzata.
  "Nem számít, majd kitrimmeljük..."

 5. #15
  Senior Member
  Csatlakozott
  05-06-23
  Hozzászólás
  350

  Hol engedélyezett reptetni?

  ... itt az MMSZ alapszabálya. Ebben talán megtalálható a válasz. Mármint arra, hogy a fenti szemelvény ebből való-e. A megfelelő jogi szabályozást viszont biztos nem itt kell keresni. (Bocs, de nem volt kedvem megint végigolvasni)

  http://www.cavalloni.hu/doc/alapszabaly2004.pdf

  Jocek
  ... egyszer régen láttam egy csupaszárny gépet repülni. Ma már el is hiszem, hogy repült!!

 6. #16
  Senior Member
  Csatlakozott
  04-06-24
  Hozzászólás
  2.196

  Hol engedélyezett reptetni?

  Sziasztok!

  Továbbra sem találtam JOGI szabályozást a reptetés helyét illetően. Nem szeretnék a hétvégén úgy kimenni a "határba" reptetni, hogy megint egy "okostojás" odajöjjön fenyegetőzni stb. (gondolom a szomorú őcsényi baleset miatt, még negatívabb lenne a hozzáállás).
  Tényleg nincs semmilyen jogi szabályzás a reptetésre.

  u.i.: Esetleg nem tud valaki kis városom (Pilisvörösvár) környékén reptetésre alkalmas elhagyatott területet (jó messze mindentől)?
  "Nem számít, majd kitrimmeljük..."

 7. #17

  Hol engedélyezett reptetni?

  Idézet hangya eredeti hozzászólása
  Sziasztok!

  Továbbra sem találtam JOGI szabályozást a reptetés helyét illetően. Nem szeretnék a hétvégén úgy kimenni a "határba" reptetni, hogy megint egy "okostojás" odajöjjön fenyegetőzni stb. (gondolom a szomorú őcsényi baleset miatt, még negatívabb lenne a hozzáállás).
  Tényleg nincs semmilyen jogi szabályzás a reptetésre.

  u.i.: Esetleg nem tud valaki kis városom (Pilisvörösvár) környékén reptetésre alkalmas elhagyatott területet (jó messze mindentől)?
  Nézd meg a honlapomon:

  www.repulomodellezes.hu

  Tinnye.
  &quot;E örööö, e bódottáá. E áá ö örö i bódottáá.&quot;<br />http://www.repulomodellezes.hu

 8. #18
  Senior Member Ikarosz logója
  Csatlakozott
  06-05-07
  Hozzászólás
  269

  Hol engedélyezett reptetni?

  Helló!
  Nagyon tetszik a weblap ötlet!
  Azt hiszem – fôleg Ôcsény után – igencsak ránkférne országszerte minél több reptetôhely ismerete. Ez úgy vélem közös érdek!
  Sajnálattal láttam, hogy az adatbázis még igencsak szerény, pedig érdekelt volna Gyôr, Mór, Balatonalmádi környékén pár alkalmas hely...
  Sebaj, ha találok valamit, közreadom!
  A repülés sikeressége a kilebegtetés szakszerűségén múlik.

 9. #19

  Hol engedélyezett reptetni?

  Idézet Ikarosz eredeti hozzászólása
  Helló!
  Nagyon tetszik a weblap ötlet!
  Azt hiszem – fôleg Ôcsény után – igencsak ránkférne országszerte minél több reptetôhely ismerete. Ez úgy vélem közös érdek!
  Sajnálattal láttam, hogy az adatbázis még igencsak szerény, pedig érdekelt volna Gyôr, Mór, Balatonalmádi környékén pár alkalmas hely...
  Sebaj, ha találok valamit, közreadom!
  Köszi!

  Igen, szerintem is ez közérdek. Az oldal csak közös erővel tud bővülni, ha minél többen megosztják a tippjeiket, hol lehet biztonságosan repíteni.

  Előre is köszi az együttműködést.
  &quot;E örööö, e bódottáá. E áá ö örö i bódottáá.&quot;<br />http://www.repulomodellezes.hu

 10. #20
  Senior Member
  Csatlakozott
  06-04-10
  Hozzászólás
  1.830

  Budaörs

  Állítólag a Budaörsi reptéren a légügyi hatóság betiltotta a modellrepülést.
  Ez igaz? A Pacomodell honlapján olvastam.
  Ha betiltották, akkor csak ott, vagy egész Bp-n ill. Pest megyében?
  Ki hallott erről?
  Én most (úgyértem ha életrekel az új gépem) egy elég néptelen környéken karcolom az eget, de nem szeretnék összetűzést senkivel.
  Főleg a hatósággal... :ejnye:
  Ha tud valaki erről, kérem írja le ide !
  under a reboot

Oldal: 2 / 10 ElsőElső 123456 ... UtolsóUtolsó

Hozzászólás szabályai

 • Új témákat nem hozhatsz létre
 • Válaszokat nem küldhetsz
 • Fájlokat nem csatolhatsz
 • A hozzászólásaidat nem módosíthatod
 •  
 • BB code : engedélyezve
 • Pofik engedélyezve
 • Az [IMG] kód engedélyezve
 • [VIDEO] code is engedélyezve
 • A HTML kód kikapcsolva